ข่าว/ประชาสัมพันธ์

BTAC 2016
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (3rd BTAC on Energy and Environment) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
- 24 มิถุนายน 2559 -
BTAC 2016 https://btac2016.wordpress.com/

URPAS 2016
The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization
โครงการประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง
ประจำปี 2559

- 24 มิถุนายน 2559 -การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559


ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ มข. 338/2559
ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษา


ตารางสอบปลายภาค
ปีการศึกษา 2558


ปริญญาโท - เอก

รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากร

ขอความร่วมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
โปรดประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี
เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการ


  เปิดรับนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบอุตสาหกรรม
 • ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร
  • สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคพิเศษ
  • ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติและพิเศษ
  • สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคปกติและพิเศษ
  • ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติและพิเศษ
  • ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  สำหรับบัณฑิตศึกษา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 กค. 58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 043 362046
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
22 - 23 พฤษภาคม 2558 คลิกดูรายละเอียดโครงการ


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ ออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี B.I.M.
วันที่ 2-11 กรกฏาคม 2558


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม อาคารเขียวท้องถิ่น Local Green Building วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น.-16:30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
...........................................
ชื่อผู้จัดกิจกรรม พวต. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง (08-1574-5933)
..........................................
การลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 300 บาท (สำหรับนักศึกษาไม่มีค่าลงทะเบียน) ลงทะเบียนออนไลน์
และดูรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ http://goo.gl/forms/5rB2xG7DVH
****สำหรับสถาปนิกจะได้รับหน่วย พวต. 4 หน่วย พร้อมใบวุฒิบัตร****

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047