ข่าว/ประชาสัมพันธ์BTAC 2016
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (3rd BTAC on Energy and Environment) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
- 24 มิถุนายน 2559 -
BTAC 2016 https://btac2016.wordpress.com/

URPAS 2016
The 5th Urban and Regional Planning Academic Symposium, 2016 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization
โครงการประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง
ประจำปี 2559

- 24 มิถุนายน 2559 -
ข่าวประชาสัมพันธ์ (KKU)รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
(โครงการช้างเผือก) ถึง 31 มกราคม 2559

ข่าวการศึกษา
รับเข้า/ศึกษาต่อ/การศึกษาปริญญาโท - เอก


รวม Application ที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการบุคลากร

ขอความร่วมมือจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
โปรดประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานคณบดี
เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการ


  เปิดรับนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบอุตสาหกรรม
 • ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร
  • สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาคพิเศษ
  • ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติและพิเศษ
  • สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  • สถ.ม. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคปกติและพิเศษ
  • ปร.ด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาคปกติและพิเศษ
  • ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ
  สำหรับบัณฑิตศึกษา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 กค. 58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 043 362046
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
22 - 23 พฤษภาคม 2558 คลิกดูรายละเอียดโครงการ


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการ ออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี B.I.M.
วันที่ 2-11 กรกฏาคม 2558


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2046 โทรสาร : 0 4336 2047

Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4336 2046 Fax. 0 4336 2047