ติดต่อ

ติดต่อ
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

40002
Tel. (043) 362-046  

Fax (043) 362-047

Comments are closed.