ข่าวประชาสัมพันธ์

 
•ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง
 
การใช้ฐานข้อมูลวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์” /  ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
 
•วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 -17.00 น.
•ณ    ห้องประชุม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
•จัดโดย Thailand Creative & Design Center (TCDC) ร่วมกับ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
•(ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมประสานงาน)
การให้ยืมใช้ Tablet

Comments are closed.