เกี่ยวกับห้องสมุด

 

ย้ายไป : https://library.kku.ac.th/arlib/

 

DSC_0017

ประวัติ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใน พ.ศ. 2531 ในครั้งแรกตั้งอยู่บริเวณห้องด้านหน้าคณะรวมกับห้องเขียนแบบ ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว ชั้นเดียว เพื่อรอให้คณะก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2535 อาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สร้างเสร็จจึงได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่อาคารเรียนชั้นที่ 2 เนื้อที่ 500 ตารางเมตร

ปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายห้องสมุดมาที่อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรงข้ามห้องคณบดี) ต่อมาได้มีการจัดสร้างห้องสมุดใหม่โดยมีบริเวณกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม มีทั้งส่วนที่เป็นที่นั่งอ่านและสวน ศาลาริมน้ำ เพื่อให้คณาจารย์ได้ใช้ในการอบรมกลุ่มย่อย

ปี พ.ศ. 2548 ห้องสมุดย้ายมาที่สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและเพื่อใช้สถานที่แสดงผลงานของคณะฯ และห้องเกียรติยศของคณะฯ

หัวหน้างานห้องสมุด

  • นางสาวศิริพร คำพันธุ์              พ.ศ. 2531 – 2537
  • นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์            พ.ศ. 2538
  • นางละออ ข้อยุ่น                      พ.ศ. 2538 – 2540
  • นางนงนุช คงวัฒนานนท์         พ.ศ. 2540 – 2541
  • ว่าที่ร้อยตรี ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ     พ.ศ. 2541 – 2551
  • นายพันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์            พ.ศ. 2551 – 2557
  • นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์     พฤษภาคม พ.ศ. 2557