ข่าวเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็ […]

ข่าวเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ […]

ข่าวเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.60 ถึงวันที่ 10 ก.พ.60

รายละเอียดการสมัคร  บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิ […]

ข่าวเก่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขประจำตำแหน่ง 169 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

อ่านประกาศ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackE […]

ข่าวเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็ […]

ข่าวเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.59 ถึงวันที่ 24 ม.ค.60

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็ […]

ข่าวเก่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอกสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.59 ถึงวันที่ 25 ต.ค.59

ดาวน์โหลดรายละเอียด http://reg7.kku.ac.th/e-administrat […]

ข่าวเก่า

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 2237

ดูประกาศ http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd […]

ข่าวเก่า

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบสัญญาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

อ่านประกาศ

ข่าวเก่า

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ รับสมัคร 11-22 เมษายน 2559 และหย่อนบัตรเลือกตั้งวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เอกสารแนบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ข้อบ […]