ข่าวเก่า

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดประกาศ