ไม่มีหมวดหมู่

แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้

1. คลิกที่ Link แก้ไขเอกสารฯ ด้านล่าง
2. ท่านจะพบเอกสาร Online ที่สามารถแก้ไขได้

ในไฟล์เอกสาร Online นี้ ทางเจ้าหน้าที่ กจ. คณะได้รวบรวมแผนโครงการพัฒนาตนจากหน่วยงานของท่านที่ส่งมา   เพื่อให้ท่าน สามารถใส่ข้อมูล วันที่ หรือ ลิงค์ (จากระบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง) มาใส่ในแถวที่ตรงกับชื่อโครงการท่านไปอบรมและชื่อของท่าน

แก้ไขเอกสาร Online ร่วมกันที่ Google Doc