ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าฟัง การสัมมนาเส้นทางสู่นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าฟัง “การสัมมนาเส้นทางสู่นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559” ในวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มข. ท่านใดประสงค์เข้ารับฟังการสัมมนาครั้งนี้
โปรดแจ้งชื่อที่ กจ.คณะ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.58

รายละเอียดโครงการ