คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดการสมัครตามลิงค์ที่แนบมานี้ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1161533