คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558
ตามรายละเอียดดังนี้