รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อดำเนินกิจการร้านค้าภายในโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบสัญญาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่

ส่งใบที่สมัครที่ ณ เคาร์เตอร์สารบรรณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์