คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอกสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.59 ถึงวันที่ 25 ต.ค.59

ดาวน์โหลดรายละเอียด

http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1170113