คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.60 ถึงวันที่ 10 ก.พ.60

รายละเอียดการสมัคร  บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.60 ถึงวันที่ 10 ก.พ.60
http://reg7.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/ViewDocFile100.php?DOC_ID=1171869