ติดต่อสอบถาม


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4330 6376 โทรสาร : 0 4330 6374
เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย : 043-009700

Address : 
Faculty of Architecture Khon Kaen University

Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4330 6376 Fax. 0 4330 6374

แผนที่ภาษาไทย