คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ

 แนวปฏิบัติในการให้บริการงานซ่อมบำรุงฯ
 แผนปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์คอมพิวเตอร์

 


พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
 ข้อมูลเก่า


พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
 ข้อมูลเก่า


ธันวาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
 มิถุนายน 2561 – พฤศจิกายน 2561
 ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
 มิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2559


 โปรแกรมทำความสะอาดระบบปฏิบัติการ Windows
 โปรแกรมผังความคิด XMind
 โปรแกรมผังความคิด MindMaple
 Microsoft Office 365 for Staff and Student
 Browser:   
 Applications: Line PC 
 โปรแกรมจำกัดไวรัสซ่อนไฟล์ Flash drive (ดูวิธีใช้)
 วิธีกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์ด้วยคำสั่ง Command prompt

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายศิริวุฒิ  รสหอม
E-Mail : siriros@kku.ac.th
 Tel.084-6008896
Tel.44256