คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ

 แนวปฏิบัติในการให้บริการงานซ่อมบำรุงฯ
 แผนปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์คอมพิวเตอร์

 


พฤศจิกายน 2563
ตุลาคม 2563
กันยายน 2563
สิงหาคม 2563
กรกฎาคม 2563
มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

 ข้อมูลเก่า


มิถุนายน 2563 – พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
 มิถุนายน 2561 – พฤศจิกายน 2561
 ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
 มิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2559


 โปรแกรมทำความสะอาดระบบปฏิบัติการ Windows
 โปรแกรมผังความคิด XMind
 โปรแกรมผังความคิด MindMaple
 Microsoft Office 365 for Staff and Student
 Browser:   
 Applications: Line PC 
 โปรแกรมจำกัดไวรัสซ่อนไฟล์ Flash drive (ดูวิธีใช้)
 วิธีกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์ด้วยคำสั่ง Command prompt

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายศิริวุฒิ  รสหอม
E-Mail : siriros@kku.ac.th
 Tel.084-6008896
Tel.44256