คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ

 แนวปฏิบัติในการให้บริการงานซ่อมบำรุงฯ
 แผนปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์คอมพิวเตอร์

 


พฤษภาคม 2563 
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562

 ข้อมูลเก่า


ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
 มิถุนายน 2561 – พฤศจิกายน 2561
 ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
 มิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2559


 โปรแกรมทำความสะอาดระบบปฏิบัติการ Windows
 โปรแกรมผังความคิด XMind
 โปรแกรมผังความคิด MindMaple
 Microsoft Office 365 for Staff and Student
 Browser:   
 Applications: Line PC 
 โปรแกรมจำกัดไวรัสซ่อนไฟล์ Flash drive (ดูวิธีใช้)
 วิธีกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์ด้วยคำสั่ง Command prompt

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายศิริวุฒิ  รสหอม
E-Mail : siriros@kku.ac.th
 Tel.084-6008896
Tel.44256