ประชุมกลุ่มงาน

ปี พ.ศ.2563
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 1 : วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ปี พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 มกราคม 2562

ปี พ.ศ.2561
 ครั้งที่ 4 : วันที่ 13 ธันวาคม 2561
 ครั้งที่ 3 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 ครั้งที่ 2 : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 ครั้งที่ 1 : วันที่ 6 สิงหาคม 2561