ประชุมกลุ่มงาน

 ปีงบประมาณ 2562
 ครั้งที่ 4 : วันที่ 30 มกราคม 2562 
 ครั้งที่ 3 : วันที่ 13 ธันวาคม 2561
 ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 ครั้งที่ 1 : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 ครั้งที่ – : วันที่ 6 สิงหาคม 2561