งานภูมิทัศน์

ลอกท่อระบายน้ำเสียอุดตันจากกากเศษอาหาร (22 มิ.ย.63)
  Recycle เศษวัสดุเก่า เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับจัดการขยะมูลฝอยภายในคณะ (29 เม.ย.63)
ตัดแต่งต้นประดู่บริเวณลานจอดรถหน้าคณะฯ (10 เม.ย.63)
จัดเก็บและทำความสะอาดเศษกิ่งไม้หักจากพายุฝน (23 เม.ย.62)
สร้างสนามเบตองเพื่อสันทนาการและกิจกรรมสานสามัคคี (25 มี.ค.62)
นวัตกรรมบ่อรวบรวมเศษใบไม้ทำปุ๋ยหมัก (18 มี.ค.62)
จัดเก็บเศษวัสดุ และเศษใบไม้เพื่อภูมิทัศน์ภายในของคณะฯ (28 ก.พ.62)
 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถหน้าอาคารอเนกประสงค์(สิม) AR.07 (18 ธ.ค.61)