โปรแกรมบันทึกการขอใช้ยานพาหนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TABLE: บันทึกการขอใช้รถ   พิมพ์ลงกระดาษ   Export to HTML   ส่งออกแบบ Excel   ส่งออกแบบ Word

 Search

Page  First Previous Next Last  of 139
     Records 1 to 20 of 2765     
Page Size 
 
Id
ผู้ขอใช้บริการ
ใน/นอก
กลุ่มงาน/หลักสูตร
วันเริ่ม
เวลาเริ่ม
วันสิ้นสุด
เวลาสิ้นสุด
ประเภทรถยนต์
หมายเลขรถยนต์
สถานที่ไป
ใช้เพื่อการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ขับรถยนต์
ผู้ตรวจสอบ
View
2767
สมพร นามสีฐาน
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
18/11/2013
14.30
18/11/2013
15.30
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
scb
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2766
สมพร นามสีฐาน
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
13/11/2013
15.00
13/11/2013
16.00
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
โลตัส
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2765
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริหารงานทั่วไป
13/11/2013
09.00
15/11/2013
16.00
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
ภายในคณะ
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2764
วิไล โพธิ์เตมิ
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริหารงานทั่วไป
12/11/2013
09.00
12/11/2013
09.30
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
สรรพากร
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2763
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริหารงานทั่วไป
12/11/2013
13.20
12/11/2013
15.00
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
 
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2762
สำรวย ภูเงิน
ภายใน จ.ขอนแก่น
กลุ่มงานจัดการศึกษา
12/11/2013
10.00
12/11/2013
11.30
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
สำนักทะเบียน
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2761
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานวิจัยและบริการวิชาการ
11/11/2013
10.00
11/11/2013
12.00
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
ในเมือง
อื่นๆ
เชยชม ประทุมมา
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2760
อรสา จุลมา
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
15/11/2013
12.00
17/11/2013
23.00
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
ใน มข.
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2759
ทัศวรรณ ศราภัย
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
8/11/2013
09.30
8/11/2013
12.00
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2758
ทัศวรรณ ศราภัย
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
7/11/2013
13.30
7/11/2013
16.30
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2757
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริหารงานทั่วไป
6/11/2013
10.00
6/11/2013
11.30
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
ในเมือง
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2756
สำรวย ภูเงิน
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
5/11/2013
15.30
5/11/2013
16.30
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
ใน มข.
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2755
กตัญชลี ประนม
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานนโยบายและแผน
4/11/2013
15.00
4/11/2013
15.30
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
บ้านสำราญ
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2754
อรสา จุลมา
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
1/11/2013
13.00
1/11/2013
15.00
รถ 6 ล้อ
40-0132 (รถ 6 ล้อ)
.ในเมือง
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2753
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริหารงานทั่วไป
29/10/2013
13.30
29/10/2013
15.00
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
ใน มข.
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2752
กชามาส ทินราช
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
30/10/2013
13.00
30/10/2013
16.00
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
ในเมือง
การเรียนการสอน
มานพ ภูต้องใจ
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2751
กฤตภัทร ถาปาลบุตร
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
29/10/2013
09.00
29/10/2013
10.30
รถกระบะ
1ท 3292 (รถกระบะ)
หนองแวง
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
ชะลอ ซ้อนเปียยูง
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2750
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริการการศึกษา
6/11/2013
08.30
6/11/2013
19.00
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
ต.ท่าพระ
อื่นๆ
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2749
นรากร พุทธโฆษ์
ภายนอก จ.ขอนแก่น
งานวิจัยและบริการวิชาการ
4/11/2013
07.00
4/11/2013
20.00
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
จ.หนองบัวลำภู
บริการวิชาการ
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
2748
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
ภายใน จ.ขอนแก่น
งานบริหารงานทั่วไป
28/10/2013
10.00
28/10/2013
11.30
รถตู้
ม 5242 (รถตู้)
ตึกอธิการบดี
ประชุม
มานพ ภูต้องใจ
มานพ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
  Count:
20
                           
Page  First Previous Next Last  of 139
     Records 1 to 20 of 2765     
Page Size 

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com