..............................

คู่มือการใช้งาน

  1. สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

โปรแกรมสืบค้นคำสั่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TABLE: as               

 Search

Page  First Previous Next Last  of 77
     Records 1 to 20 of 1533     
Page Size 
Id
เลขคำสั่ง
ปีคำสั่ง
วันที่
เรื่อง
 
1559
92
2561
16/8/2018
View
1558
91
2561
10/8/2018
View
1557
90
2561
8/8/2018
View
1556
89
2561
6/8/2018
View
1555
88
2561
31/7/2018
View
1554
87
2561
24/7/2018
View
1553
86
2561
18/7/2018
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
View
1552
85
2561
16/7/2018
View
1551
84
2561
11/7/2018
View
1550
83
2561
11/7/2018
View
1549
82
2561
11/7/2018
View
1548
81
2561
11/7/2018
View
1547
80
2561
5/7/2018
View
1546
79
2561
5/7/2018
View
1545
78
2561
5/7/2018
View
1544
77
2561
5/7/2018
View
1543
76
2561
4/7/2018
View
1542
75
2561
4/7/2018
View
1541
74
2561
4/7/2018
View
1540
73
2561
4/7/2018
View
Count:
20
         
Page  First Previous Next Last  of 77
     Records 1 to 20 of 1533     
Page Size 

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com