โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   พิมพ์ลงกระดาษ   Export to HTML   ส่งออกแบบ Excel   ส่งออกแบบ Word

 Search

Page  First Previous Next Last  of 85
     Records 1 to 20 of 1682     
Page Size 
 
Id
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
กลุ่มงาน/หลักสูตร
วันเริ่ม
เวลาเริ่ม
วันสิ่นสุด
เวลาสิ้นสุด
อาคาร
ห้อง
ใช้เพื่อ
ผู้ประสานงาน
ผู้ดูแลห้อง
ผู้ตรวจสอบ
View
1682
หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
งานนโยบายและแผน
7/7/2014
9.00
7/7/2014
12.00
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1681
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
7/7/2014
8.30
7/7/2014
15.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1680
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
7/7/2014
8.30
7/7/2014
15.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1207 ห้องบัณฑิต 5
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1679
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
7/7/2014
8.30
7/7/2014
15.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1678
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
4/7/2014
9.00
4/7/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1677
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
2/7/2014
10.30
2/7/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1676
ทัศวรรณ ศราภัย
งานบริการการศึกษา
1/7/2014
9.00
1/7/2014
16.00
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1675
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
30/6/2014
9.00
30/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1674
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
29/6/2014
8.30
29/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1673
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
29/6/2014
8.30
29/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1207 ห้องบัณฑิต 5
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1672
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
29/6/2014
8.30
29/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1671
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
28/6/2014
8.30
29/6/2014
17.00
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ฝึกอบรม
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1670
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
28/6/2014
8.30
28/6/2014
16.30
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1669
ทัศวรรณ ศราภัย
งานบริการการศึกษา
26/6/2014
13.30
26/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1668
วิไล
 
25/6/2014
13.30
25/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1667
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
25/6/2014
9.30
25/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1666
ทัศวรรณ ศราภัย
งานบริการการศึกษา
25/6/2014
10.00
25/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1665
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
งานนโยบายและแผน
24/6/2014
8.30
25/6/2014
16.30
AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)
7101 โถงเอนกประสงค์
ฝึกอบรม
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1664
ทัศวรรณ ศราภัย
งานบริการการศึกษา
24/6/2014
9.00
24/6/2014
12.00
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1663
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
งานบริหารงานทั่วไป
23/6/2014
15.00
23/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
  Count:
20
                       

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com