โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   พิมพ์ลงกระดาษ   Export to HTML   ส่งออกแบบ Excel   ส่งออกแบบ Word

 Search

Page  First Previous Next Last  of 85
     Records 1681 to 1682 of 1682     
Page Size 
 
Id
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
กลุ่มงาน/หลักสูตร
วันเริ่ม
เวลาเริ่ม
วันสิ่นสุด
เวลาสิ้นสุด
อาคาร
ห้อง
ใช้เพื่อ
ผู้ประสานงาน
ผู้ดูแลห้อง
ผู้ตรวจสอบ
View
2
กิฐิกรณ์ ยุติการ
กลุ่มงานจัดการศึกษา
2/2/2009
13.00 น.
2/2/2009
16.30 น.
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมือง
การเรียนการสอน
สุภาพร โคบุตรี
สุภาพร โคบุตรี
 
View
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Count:
2
                       

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com