ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 100
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิก สำหรับบ้านน๊อคดาวน์
ชือเรื่องอังกฤษ Furniture design decorates with ceramic for Knockdown house
ผู้แต่ง ศิวกานต์ อุตะมะ
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ศ541
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิค สำหรับบ้านน๊อคดาวน์
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิค สำหรับบ้านน๊อคดาวน์ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ โครงการออกแบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบหรือมีบ้านน๊อคดาวน์เป็นที่พักหรืออยู่อาศัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยการประดับเซรามิก การออก แบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิกนี้เป็นการนำเอาลักษณะและเอกลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร และห้างหุ่นส่วนบัวคำสกลนครก่อสร้าง โดยมีศิลปวัฒนธรรมอีสาน เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความงาม เอกลักษณ์ และความสะดวก สบายในการใช้งาน เพื่อให้ได้รูปแบบที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยถ่ายทอดแนวความคิดที่ได้จากผ้าลายขิดอีสาน ซึ่งลวดลายอาจเกิดจากวิถีชีวิตหรือการดำรงชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นนั้นๆเป็นตัวสร้างเรื่องราว ในการออกแบบและศึกษาครั้งนี้ วัตถุดิบดินที่ใช้คือ ดินอำเภอศรีสงคราม เป็นดินที่มีอยู่ในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสกลนคร นับเป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ และความเป็นเอกลักษณ์ภายในท้องถิ่น ดินอำเภอศรีสงครามถูกผสมด้วยก๊อกด่านเกวียนเพื่อลดการหดตัวของดินในอัตราส่วน 70ต่อ 30เปอร์เซ็นต์ และความเหมาะสมในการขึ้นรูป ด้วยวิธีการการกดพิมพ์ สีของเนื้อดินเป็นสีดำ และเป็นสีขาวเมื่อหลังเผา สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย มีความสวยงามและเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาและออกแบบครั้งนี้ ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 1.ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย โต๊ะและเก้าอี้ 2.ส่วนของเซรามิกประกอบด้วย ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับหน้าโต๊ะทั้งหมด 72 ชิ้น และชิ้นส่วนวนที่ใช้สำหรับเก้าอี้ 8 ชิ้น โดยรูปแบบของเซรามิกมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง ที่มีการเคลือบสีใน 3 รูปแบบ คือ 1.สีน้ำเงินล้วน 2.สีเหลืองล้วน 3.ทูโทนนำและเหลือง สรุปผลการออกแบบและการผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้จากโครงการมีตำหนิและความโก่งงอเนื่องจากการหดตัวของเนื้อดินเมื่อแห้ง ซึ่งในกรณีศึกษาต่อไป และผลิตภัณฑ์ยังสามารถพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อการใช้และตอบสนองต่อความต้องการให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นไป
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan