ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 101
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์
ชือเรื่องอังกฤษ PROJECT DESIGN OF CERAMIC LAMP CASE STUDY CAFE DE FOREST
ผู้แต่ง พัชรพร พรศิริธิเวช
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK พ516ค
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์
หัวเรื่อง โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ ในการตกแต่งร้านแนวโมเดิร์น – ลอฟท์นี้โคมไฟถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นตัวช่วยให้แสงสว่างแล้วโคมไฟยังถือเป็นของประดับตกแต่งเพิ่มบรรยากาศภายในร้านสถานที่ ทำให้สถานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โคมไฟแนวแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ เป็นโคมไฟที่มีความเรียบง่าย โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีหลากหลายชนิดและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซึ่งเซรามิคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าวัสดุอื่นๆ ด้วยมีความอิสระในเรื่องของรูปทรงการออกแบบต่างๆ มีความทนทานต่อการใช้งาน งานต่อการทำความสะอาดบำรุงรักษา มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลักษณะพิเศษของดินที่นำมาใช้หลายแบบทั้งแบบทึบแสงและโปร่งแสง ทำให้แสงที่ผ่านออกมาจากโคมไฟมีความนุ่มนวล เป็นตัวช่วยสร้างความหรูหราและคุณค่าให้กับงาน อีกทั้งยังถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเสน่ห์ของงานผ่านรูปทรงได้เป็นอย่างดี จากสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความจำเป็นของโคมไฟที่มีต่อร้านแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ โดยมีร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ เป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการออกแบบ โดยนำเอาลักษณะพิเศษต่างๆของงานเชรามิคมาประยุกต์ควบคู่กับแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ โดยมีการจัดองค์ประกอบใหม่ให้มีความทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอยและการสร้างบรรยากาศให้กับร้านมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งร้านแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ต่อไป
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan