ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 86
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ชือเรื่องอังกฤษ THE PUBLIC FURNITURE DESIGN PROJECT FOR KHAO PANGMA PARK
ผู้แต่ง ภาณุพงศ์ วายลม
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ภ447ฟ
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธ่ารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา - - การออกแบบ
บทคัดย่อ อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ครองราชย์ปีที่ 50 โดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งมีการร่วมมือกลับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ผืนป่าที่โดนบุกรุกกลับมาเป็นผืนป่าที่เขียวขจี ทำให้มีสัตว์ป่าและต้นไม้ที่มีความหลากหลายกลับคืนมา อุทยานก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพักผ่อนหย่อนใจที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความนิยม รวมทั้งยังมีกระทิงสัตว์ป่าที่มีจำนวนมากในเขาแห่งนี้จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมทัศนียภาพของป่าและศึกษาพฤติกรรมของกระทิงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในแต่ละปีจำนวนมากเพราะอำเภอวังน้ำเขียวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ เฟอร์นิเจอร์ของอุทยานมีความชำรุด เสียหายและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับต่อนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ สำหรับอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทางอุทยานเขาแผงม้าที่มีการชำรุด และยังมีเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับอำนวยความสะดวกและรองรับการใช้งานของผู้เข้าใช้บริการไม่เพียงพอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของของอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan