ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 87
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT OF NATURAL TEXTILE DESIGN FROM INDOGO AND NATURAL DYING COTTON BY MIXED WOVEN TECHNIQUES
ผู้แต่ง กิติคุณ หอมแพน
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ก429
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม
หัวเรื่อง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม - - การออกแบบ
บทคัดย่อ วัฒนธรรมการย้อมครามพบได้โดยทั่วไปในดินแดนที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร การย้อมครามในประเทศไทยมีพืช 2 ชนิดที่นิยมนำมาใช้ คือ ครามและฮ่อม และเมื่อพูดถึงผ้าย้อมครามสิ่งแรกที่คนมักนึกถึง คือ ผ้าย้อมครามจากจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผ้าย้อมครามที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงามและมีประวัติการทำมาอย่างยาวนาน การย้อมสีธรรมชาติพบได้ทั่วไปในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการได้มาซึ่งสีธรรมชาติต่างกัน และยังมีสูตรการย้อมสีที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น สีธรรมชาติที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้มาจากเปลือกไม้ แก่น ใบ ดอก สัตว์ เป็นต้น โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม ได้เล็งเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของชาวสกลนครจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม สามารถถ่ายทอดกระบวนการย้อมคราม การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าได้ การสร้างสรรค์งานทางผู้จัดทำโครงการได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสายฝนซึ่งเปรียบเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายรูปแบบ และเปรียบเป็นบุคลิกต่างๆของผู้ใช้งาน ในการออกแบบได้หยิบเอาสีมาจากสายฝนในช่วงเวลาต่างๆมาใช้ในการออกแบบ คือ สีคราม สีน้ำเงิน สีเหลือง สีชมพูและสีน้ำตาล ซึ่งสีเหล่านี้ได้มากจากสายฝนที่ตกในช่วงเวลาต่างกัน โครงการออกแบบนี้ได้นำเทคนิคการทอผ้าแบบหางกระรอกและแบบสายฝนมาใช้ทอผสมกันในผ้าผืนเดียว ซึ่งทำให้ได้ลวดลายของผ้าที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ในโครงการออกแบบนี้ ประกอบด้วย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืน กระเป๋าและหมวก ซึ่งออกแบบมาให้ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสมนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิธีใหม่ในการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่ามากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นและยังถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปได้
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan