ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 88
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย
ชือเรื่องอังกฤษ THE OUTDOOR FURNITURE DESIGN PROJECT FOR BEACH FRONT RESORT IN THAI CONTEMPORARY STYLE
ผู้แต่ง ศุภกานต์ คนชม
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ศ676
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย - - การออกแบบ
บทคัดย่อ การพักผ่อนจำเป็นสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมเมืองที่เจริญเติบโตสวนทางกับคุณ ภาพชีวิต ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ทางออกของปัญหานี้คือการได้พักผ่อนในที่ๆ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สถานตากอากาศเป็นทางออกที่เหมาะสมมากที่สุดของชีวิตคนเมือง โดยเฉพาะ รีสอร์ทที่ใกล้ทะเล เพราะมีโอโซนสูง และทะเลมีกิจกรรมให้ได้ผ่อนคลายมากมาย เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในรีสอร์ทก็มีส่วนสำคัญในการรองรับกิจกรรมการพักผ่อน ซึ่งการพักผ่อนและการทำกิจกรรมใกล้ทะเลนั้นต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นั่นคือเตียงพักผ่อนริมชายหาด โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เตียงพักผ่อนกลางแจ้งในโครงการนี้ได้แรงบันดาลใจจากความต้องการนำเสนอความเป็นไทย จึงออกแบบจากแรงบันดาลใจ “ไทยร่วมสมัย” และได้ตีความออกมาเป็นเป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ และนำเรื่องราวของดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในลวดลายของศิลปะไทยมาผสมผสานกับความร่วมสมัย ซึ่งตรงกับสถาน ที่พักตากอากาศในรูปแบบไทยร่วมสมัยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นจุดขายสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมไทยอีกด้วย
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan