ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 89
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบผลิตภัณท์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT DESIGN OF HOME DECORATIVE PRODUCTS FROM NATURAL FIBRE FOR MOTURAL BRAND
ผู้แต่ง ทศพล การรัมย์
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ท237
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL
หัวเรื่อง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL - - การออกแบบ
บทคัดย่อ มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมาย งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ถือเป็นศิลปะ อย่างหนึ่ง การทอผ้าหรือการทอถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมอย่างหนึ่ง งานหัตถกรรม เป็นงานช่างที่ ผ่านกระบวน การผลิตด้วยมือทั้งหมดจึงมีความละเอียด ปราณีต อ่อนหวาน และสวยงาม การทอผ้า นั้นยังถือเป็นงาน ศิลปะ เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่างๆ ในผืนผ้า ปัจจุบันแม้จะมีการใช้ เครื่องจักรสำหรับทอผ้า แต่การทอผ้าด้วยมือก็ยังเป็นศิลปะที่ได้รับการยกย่องและชื่นชม ภาคอีสาน นั้นมีการทอผ้าด้วยมือมายาวนาน และในอดีตมนุษย์ได้ใช้วัตถุดิบในงานทอผ้าที่ได้จากธรรมชาติเป็น สำคัญ นอกจากผ้าจะใช้เป็นครื่องนุ่งหุ่มแล้วยังนำมาปรับใช้ในการตกแต่งสิ่งต่างๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURALขึ้น เพื่อเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปะในภาคอีสาน งานหัตถรรมอันทรงคุณค่า สร้าง สรรค์ผลงานอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามจุดมุ่งหมาย มีคุณค่าและคุณภาพ สามารถ นำไปใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดโครงการโดยสรุปดังนี้ ออกแบบเทคนิค วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สีสันในเส้นใย ออกแบบลวดลายเทคนิคที่น่าสนใจ ได้แก่ ทอเว้น ทอจก คล้องปม และ ดัดเส้นพุ่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงงานศิลปะ ได้แก่ หมอนอิง พรมตกแต่ง วอลเปเปอร์ และ ผ้าม่าน ออกแบบส่วนต่างๆของแบรนด์ ได้แก่ โลโก้ ป้ายราคา
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan