ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 90
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบรูณ์
ชือเรื่องอังกฤษ Multimedia and Public Relations Media Design to promote Kaokho for Department of Tourism and Sports Petchabun Project
ผู้แต่ง พงศ์ธร ฟักฟูม
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NC พ125
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวเรื่อง โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ อำเภอเขาค้อ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดเพรชบูรณ์ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาจึงมีการประชาสัมพันธ์คอยให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทั้งเว็บไซด์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ แต่เนื่องจากปี 2554 จำนวนนักท่องเที่ยวได้ลดลงจากปัจจัยหลายด้าน ในอีกด้านหนึ่งช่องทางการกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์มากขึ้น ผ่านทั้งสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ โครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อศึกษาหาแนวทางในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สื่อประชาสัมพัธ์และ เป็นการปรับภาพลักษณ์หน่วยงานเพิ่มศักยภาพดังกล่าวมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสื่อมัลติมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีช่องทางเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้รวดเร็ว สะดวก ดึงดูดหรือสร้างจุดประทับใจเพื่อเชิญชวนมากขึ้น โดยการสร้างแคมเปญการท่องเที่ยวขึ้นในการนำเสนอรูปแบบ การท่องเที่ยวช่วงนอกเทศกาลคือ ช่วงปลายฝนขึ้นมา ภายใต้คอนเซ็ปต์ ธรรมชาติ และ ความทันสมัย ซึ่งมีรายละเอียดโครงการโดยสรุปมีดังนี้ - ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ได้แก่ เว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ท และสื่อประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว - ออกแบบสื่อสิ่งพิม์ ได้แก่ โปสเตอร์ และแผ่นพับ
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan