ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 94
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT DESIGN OF MULTIMEDIA AND SOUVENIRS FOR SIAM INSECT ZOO&MUSEUM CHIANGMAI
ผู้แต่ง ธัชพงศ์ ชินพิริยะ
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NC ธ443
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึก สำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ สวนสัตว์แมลงสยามและพิพิธภัณฑ์ ดำเนินงานโดยครอบครัวเอกอำนวย ริเริ่มโดย อ.พิสุทธิ์ เอกอำนวย ซึ่งได้เรียนมาทางกีฏวิทยา และมีแมลงที่สะสมมานานกว่า 30 ปี ได้เปิดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมี คุณสุทธา เอกอำนวย (บิน) ลูกชายคนโตเป็นเจ้าของและผู้อำนวยการ รายได้หลักได้มาค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวซึ่งเรียกเก็บในราคาค่อนข้างต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานหลายคน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วในระยะ 2 ปีแรกนี้มีคนรู้จักและมาเที่ยวกันน้อยมาก ในขณะที่ต้องลงทุนในการดำเนินงานและขยายงานขึ้นอย่างกว้างขวาง การขาดทุนรายสัปดาห์ รายเดือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ทางสวนสัตว์แมลงสยามยังพอรับได้ ยังไม่ย่อท้อในการดำเนินงานและต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ที่พึ่งของประชาชนและคนที่รักแมลงโดยแท้จริง ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นควรให้มีการจัดทำ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึก สำหรับพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบของที่ระลึก เพื่อหารายได้และสะท้อนความเป็นหน่วยงานดังกล่าวมากขึ้น พร้อมทั้งยังส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตได้ง่าย และทำให้เกิดความเข้าใจ ดึงดูดใจ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ของที่ระลึก ผลที่ได้สามารถเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสำหรับประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายของที่ระลึกอื่นๆต่อไป ทั้งในพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกัน
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan