ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 96
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น สำหรับแบรนด์ MUNECA
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT DESIGN OF CLOTHING AND ACCESSORIES FORM HAND-WOVEN COTTON OF DECORATIVE FABRIC TECHNIQUES FOR MUNECA BARND
ผู้แต่ง พิรุฬห์พร ศรีเมือง
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK พ375
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECA
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECA - - การออกแบบ
บทคัดย่อ ชาวไทยนั้นมีการทอผ้ามาช้านาน ประการสำคัญคือใช้ผ้าทอในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนั้นผ้าทอยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงฐานะของผู้สวมใส่อีกด้วย ผ้าฝ้ายเหมาะสำหรับทอเป็นเครื่องนุ่งห่มในเมืองร้อน เพราะเมื่อฝ้ายดูดความชื้นแล้ว ความชื้นจะระเหยกลายเป็นไอ ผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายจะรู้สึกเย็นสบาย ในปัจจุบันผ้าฝ้ายทอมือเริ่มมีการผลิตลดลง เพราะภาพลักษณ์ของผ้าฝ้ายคือผ้าที่ใช้ทำเครื่องแต่งกายที่เป็นพิธีการ ในประเพณี หรือ ผ้าที่ใช้ในผู้สูงอายุ ผ้าฝ้ายทอมือที่จะนำมาใช้ในโครงการออกแบบนี้คือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่ม“ผ้าทอพื้นเมืองไทเลย”ผลิตขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผ้าของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลยยังคงเป็นผ้าทอที่ได้มาจากฝ้ายเข็นมือที่มีความประณีตละเอียดในการทอถึงแม้เนื้อผ้าที่ออกมาจะไม่เรียบร้อยเหมือนผ้าที่ทอจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นเสน่ห์ของการทอมือและยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าอยู่มิใช่น้อย โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรีจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น สำหรับแบรนด์ MUNECA มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและทดลองการนำผ้าฝ้ายทอมือมาสร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าโดยการใช้เทคนิคการฉลุลายและการปักมือให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งในคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงในเทพนิยาย ที่มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล สดใส เพื่อให้เชื่อมโยงกับผู้หญิงได้อย่างลงตัว และถ่ายทอดลวดลายการฉลุลายและการปักออกมาเป็นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรีจากผ้าฝ้ายผ่านลวดลายที่มีเรื่องราวที่งดงาม จากผืนผ้าฝ้ายทอมืออันทรงคุณค่า
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan