ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 98
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับการจัดสวนขนาดย่อม
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT OF DESIGNING "FENG SHUI" PROMOTE SET FOR LIMITED GARDEN
ผู้แต่ง ฐาปนีย์ สีขุนไชย
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ฐ319
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่ง สวนส่งเสริมฮวงจุ้ย
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย - - การออกแบบ
บทคัดย่อ การวิจัยโครงการออกแบบอุตสาหกรรมชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ชุดจัดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับพื้นที่ขนาดย่อม ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดสวนภายในบ้านที่มีพื้นที่ขนาดจำกัด และช่วยส่งเสริมความเป็นมงคลตามหลักความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเรื่องหลักเบญจธาตุ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน และส่งเสริมเพื่อให้สอดคล้องตามหลักความเชื่อของแต่ละบุคคล เพื่อความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผลการศึกษามีการศึกษาทดลองดินที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เช่น ดินสโตนแวร์ หล่อชิ้นงาน ได้ทดลองอัตราการหดตัวหลังเผาและสีของเนื้อดิน ดินพอซเลน สำหรับงานหล่อโคมไฟ ได้ทดลองอัตราการโปร่งแสงของเนื้อดินและการหดตัว และได้มีการทดลองสีเคลือบเพื่อให้เหมาะสมกับความหมายเรื่องสีประจำธาตุจึงได้มีผลงานการออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับการตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับพื้นที่ขนาดย่อม ดังนี้ ชุดกระถาง ประกอบด้วย ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น ขนาดกลาง 1 ชิ้น และขนาดเล็ก 1 ชิ้น กระถางแขวน 1 ชิ้น โคมไฟประดับ 1 ชิ้น ชุดโมบายอาหารนก 1 ชิ้น และ ชุดน้ำไหล 1 ชุด ในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ในเรื่องการสื่อความหมาย รูปร่าง รูปทรง และสี ตามหลักเบญจธาตุ สามารถจัดเป็นชุดตกแต่งประจำธาตุได้ตามความเหมาะสมของธาตุประจำตัวบุคคล จากการผลิตผลงานชุดเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับการจัดสวนขนาดย่อมสามารถใช้งานได้จริง และสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan