..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

Show all  Advanced Search 
Page  First Previous Next Last  of 1
Records 1 to 4 of 4
     Records Per Page 
id วันที่บันทึกข้อมูล ชื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า ผู้ร่วมทำ(ภายใน) ผู้ร่วมทำ(ภายนอก) เจ้าของโครงการ แหล่งทุน ผู้รับบริการ วันเริ่ม EX:30/04/2552 วันสิ้น EX:29/03/2553 รวมเวลา จำนวนชม.ทำงาน งบประมาณที่ใช้ งบประมาณทั้งหมด เลขที่หนังสือเข้า เลขที่หนังสือออก ไฟล์เกี่ยวข้อง สถานะการลงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล emid  
4
15/10/2551 10:33:55
เป็นครูฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ โครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดย อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล ตามหนังสือ ที่ ขก 0031/701 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551
นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ภายนอก มข.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
27/08/2551
29/08/2551
3 วัน
21 ชม.
฿.00
฿.00
manager
18
View
3
15/10/2551 10:30:39
เข้าร่วมโครงการอนุโมทนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขั้นระหว่างวันที่ 3-16 เมษายน 2551 (รวม 14 วัน) จำนวน 120 รูป โดย รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม ตามหนังสือที่พิเศษ วปจ.007/2551 ลงวันที่ 20 เมษายน 2551
รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม
วัดป่าจตุรคามบำรุง ตำบลป่ามะนาว
ภายนอก มข.
วัดป่าจตุรคามบำรุง ตำบลป่ามะนาว
3/04/2551
16/04/2551
14 วัน
98 ชม.
฿1,000.00
฿1,000.00
manager
18
View
2
24/9/2551 10:33:34
เป็นครูฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปินรุ่นเยาว์ โครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดย อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล ตามหนังสือ ที่ ขก 0031/701 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551
อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล
อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล
ภายนอก มข.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
10/07/2551
฿.00
฿.00
manager
18
View
1
24/9/2551 10:30:50
เข้าร่วมโครงการอนุโมทนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขั้นระหว่างวันที่ 3-16 เมษายน 2551 (รวม 14 วัน) จำนวน 120 รูป โดย รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม ตามหนังสือที่พิเศษ วปจ.007/2551 ลงวันที่ 20 เมษายน 2551
รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม
รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม
ภายนอก มข.
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าจตุรคามบำรุง
2/04/2551
฿1,000.00
฿1,000.00
manager
18
View
Count:
4
Total:
฿2,000.00
Total:
฿2,000.00
 

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com