โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  1. เข้าสู่โปรแกรม : https://goo.gl/YglZla
  2. คู่มือการใช้งาน : https://goo.gl/tvsgYw 
  3. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่ได้แจ้งแก้ไขรายการไปแล้ว : https://goo.gl/0sSxrD
  4. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าไปบันทึกการดำเนินการกับรายการที่ได้รับแจ้งแก้ไขรายการครุภัณฑ์ : https://goo.gl/EaCfws