คลังเก็บหมวดหมู่: วารสารวิชาการปีที่ 7 /2551

วารสารวิชาการปีที่ 7 ปี 2551

 

ปก คำนำ สารบัญ

ปราสาทพระวิหารในแง่ศิลปะ 

     ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี / เขียน หม่องเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล / ทรงแปล

แบบแผนผังของวัดในเมืองหลวงพระบางการศึกษาอิทธิพลชาวจีนที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมในกรุงเทพมหานคร

     เบญจวรรณ กองสาสนะ และวรัฐ ลาชโรจน์

ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านพื้นถิ่นชาวป๋ายในเขตชายขอบพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองต้าลี่มณฑลยูนนาน, กรณีศึกษา หมู่บ้านฉาย

     วารุณี หวัง และ WANG HUIYING

การประเมินคุณภาพทางทัศนียภาพของเมืองเพื่อการวางแผนพัมนาเมืองและการท่องเที่ยว

เขมโชต ภู่ประเสริฐ

บทเรียนจากการจัดหาที่อยู่อาศัยภายหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย

ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

สถาวะน่าสบายในเรือนพื้นถิ่นไท-เลย

อรรถ ชมาฤกษ์

การผลิตผ้าจากเส้นใยต้นปอนอง

ชนัษฎา จุลลัษเฐียร