ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club : TCC) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558-2559  ในหัวข้อวิจัย เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน:ฺBike and Walk for All  เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการเดินและการใช้จักรยานให้ต่อเนื่องและเกิดผลในทางปฏิบัติ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2558  รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/article/detail/6841

poster_thunwicchay_revise1-3-58_0