ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัมนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัมนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ โดยสามารถยื่นได้ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เววลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://vmresearch.nha.co.th/download/ หรือ โทร 0 2351 7794 (คุณณัฐดนัย)

ดาวน์โหลดเอกสาร