ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเคหะแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 0 22351 7794  (คุณณัฐดนัย)  ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม