ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560

สนง.บริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ Share and Learn ประจำปี 2560 ใน หัวข้อ “KM from Knowing to Doing” ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ได้ที่ kmmed.kku@gmail.com หรือโทร 63816

 

ดูรายละเอียด