ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Design Thinking for Global Impact การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าระดับโลก”

ขอเชิญนักวิจัยที่มีงานวิจัย อาจารย์ และผู้ประกอบการที่ต้องการหาแนวคิดและธุรกิจใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Design Thinking for Global Impact การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าระดับโลก” ในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/GnWUS7  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-3861884 คุณแซม คลิ้กดูรายละเอียด