ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ คลิ้กที่นี่