ประชาสัมพันธ์ทุน KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วย Kunming University of Science and Technology (KUST) ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง KUST สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาต่าง ๆ ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเอกสารข้อมูลและใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ หรือสอบถามผู้ประสานงาน  Ms. Liu, Ms. Wu หมายเลข 86 871 65173655 email  study_in_kust@aliyun.com ภายใน 30 มีนาคม 2561

รายละเอียด https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=150