ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด

การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างทำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 จำนวน 2 กลุ่มจังหวัด รวม 8 จังหวัด กลุ่มจังหวัด (พื้นที่) ได้แก่

  1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำนวน 4 จัดหวัด (พื้นที่) ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
  2. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (4 จังหวัด) ได้แก่ ระนอง พังงาน ภูเก็ต กระบี่

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ โทร 02 351 6359 คุณศศิลักษณ์

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม