ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบ IDP-IELTS Mock Test

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ IDP Education ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบ IDP-IELTS Mock Test ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561  โดยได้รับข้อสอบและประเมิลผลจาก University of Cambridge ESOL Examination (Cambridge ESOL)

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ https://ird.kku.ac.th/ielts/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่คุณสาชิน  โทร 44565

ดาวน์โหลดกิจกรรม Goo.gl/vxcyDm