ขอเชิญร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ “Why I want to have my adventure in Malaysia”

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk Sa Pai Malasia Adventure 2018 เพื่อเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศครอบรอบ 60 ปี และขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีอายุ 17-25 ปี ร่วมเขียนและส่งเรียงความเข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ “Why I want to have my adventure in Malaysia”  สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:/iad.kku.ac.th/  และส่งเรียงความได้ที่ naksuksa.pai.malaysia@gmail.com และต้องกดไลค์หน้า Facebook page ของสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ภายใน 30 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ leowania@kln.gov.my หรือ 02-6296800