(สวทน) ขอเชิญยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติNational Science Technology and Innovation Policy Office (สวทน) ขอเชิญยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

สวทน. ในฐานะเจ้าภาพในการจัดทำแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ สวทน. ไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นั้น

สวทน. ขอให้นักวิจัยและผู้ประสานโปรดศึกษารายละเอียดแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจและแนวทางการจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper)

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/ispXFm