ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Education USA” หัวข้อ “Education USA: Writing a Statement of Purpose”

กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Education USA” หัวข้อ “Education USA: Writing a Statement of Purpose” ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApXuHqGEX0FocNM-uN6vpzPX4OtMEFcUmLOjOHXwKuUzKTg/viewform

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่นายจรณ์ ส่งเสริม 043 202059 หรือ 44402