ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ประชาสัมพันธ์ ARCH IN KKU

กิจกรรมนิทรรศการ ประชุมวิชาการ นิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16 มิถุนายน 2560

งานมหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรม และการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559 ณ 24 มิถุนายน 2559

 

ข่าวนักศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 / 8-29 พฤษภาคม 2560 

ประกาศรับสมัครต่างๆ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบวิชาความถนัดทางการออกแบบ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ 1 กพ. ถึง 19 มีค. 60

คณะฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.60

– คณะฯ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

– คณะฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก หรือ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 17 เม.ย.60

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญนาภิษก (คปก.) ครั้งที่ 2/2560 – 21 เมษายน 2560

– ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium : Building life, Giving Hope ถึง 22 กค. 60


ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 – 12 พฤษภาคม 2560

ข่าววิจัย

– ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ ถึง 7 เมย. 60

ข่าววิเทศสัมพันธ์

– ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ถึง 2 พค. 60

– ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ถึง 2 มิย. 60

.. ข่าวคณะฯ ใน มข. 20 ข่าวล่าสุด , News AR in KKU 20 last , ข่าวเก่า …..

วารสารวิชาการ “สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” – ชื่อเดิม วาราสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Office site
Office site – ThaiJo
facebook fanpage