ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ประชาสัมพันธ์ ARCH IN KKU

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
National Conference on Architecture and Design 2018
(Design and Research for well-being)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website :  https://archkkucon.wordpress.com/


ข่าวนักศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ถึง 25 พค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวั […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการนานาชาติ Engaging Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum

ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School

Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพัน […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิเทศสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ 2018 Feng Chia University International Summer School

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ กำห […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิจัยและบริการวิชาการ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ประชาสัมพ […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิจัยและบริการวิชาการ | ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินการตามมาตรฐาน Standard of Operation Procedures, SOP

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทค […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิจัยและบริการวิชาการ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาระศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ .. ข่าววิจัย .. ข่าวงานบริการวิชาการ .. ข่าววิเทศสัมพันธ์ .. ข่าวรับสมัครบุคลากร ..

.. ข่าวคณะฯ ใน มข. 20 ข่าวล่าสุด .. News AR in KKU 20 last .. ข่าวเก่า .. การเจ้าหน้าที่ มข. ..

วารสารวิชาการ “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” – ชื่อเดิม วาราสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Office site – ThaiJo
facebook fanpage