ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมพิเศษ

 


ข่าวสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น


ข่าวแบ่งแยกตามหมวดหมู่ในเว็บไซต์


ข่าวจากที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ .. ข่าววิจัย .. ข่าวงานบริการวิชาการ .. ข่าววิเทศสัมพันธ์ .. ข่าวรับสมัครบุคลากร ..

.. ข่าวคณะฯ ใน มข. 20 ข่าวล่าสุด .. News AR in KKU 20 last .. ข่าวเก่า .. การเจ้าหน้าที่ มข. ..

 

วารสารวิชาการ “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)”
– ชื่อเดิม วาราสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Office site – ThaiJo
facebook fanpage