ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ประชาสัมพันธ์ ARCH IN KKU


กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ข่าวนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย Newton Fund […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิเทศสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย

ทุนฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศอินเดีย

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพ […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิเทศสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ทุนฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศอินเดีย

การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการ […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิจัยและบริการวิชาการ | ปิดความเห็น บน การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สมศ.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจำปี 2561

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ประกาศ […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิจัยและบริการวิชาการ | ปิดความเห็น บน สมศ.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ ประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar)

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิเทศสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar)

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ .. ข่าววิจัย .. ข่าวงานบริการวิชาการ .. ข่าววิเทศสัมพันธ์ .. ข่าวรับสมัครบุคลากร ..

.. ข่าวคณะฯ ใน มข. 20 ข่าวล่าสุด .. News AR in KKU 20 last .. ข่าวเก่า .. การเจ้าหน้าที่ มข. ..

วารสารวิชาการ “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” – ชื่อเดิม วาราสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Office site – ThaiJo
facebook fanpage