ข่าวและกิจกรรม / News and activities

ประชาสัมพันธ์ ARCH IN KKU

กิจกรรมนิทรรศการ ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
ที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญเข้าชม โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Open House 2017- 15-31 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการ : แผนผังเข้าชมนิทรรศการ

โครงการงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16 มิถุนายน 2560

 

ข่าวนักศึกษา

– กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– รายวิชาที่เปิดสอน และ ตารางสอน ภาคต้น 2560

ประกาศรับสมัครต่างๆ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

– คณะฯ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 ก.ค.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars Leadership Symposium : Building life, Giving Hope ถึง 22 กค. 60

….. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ …..

ข่าววิจัย

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. – มข. ปีงบ 60 ถึง 31 กค. 60

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรองการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 61 ถึงวันที่ 27 กค. 60

ข่าววิเทศสัมพันธ์

Vishwakarma Institutes มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท ที่อินเดีย ถึง 31 กค. 60

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2561 ถึง 31 กค. 60

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

.. ข่าวคณะฯ ใน มข. 20 ข่าวล่าสุด , News AR in KKU 20 last , ข่าวเก่า …..

วารสารวิชาการ “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ( Built Environment Inquiry – BEI)” – ชื่อเดิม วาราสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Office site
Office site – ThaiJo
facebook fanpage