คลังเก็บผู้เขียน: admin

ขอเชิญชมงาน Open House 6-12 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญชมงาน Open House และนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TONE THO : Thesis Exhibition 2019
จัดขึ้นในวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2562
วันที่ 6-12 AR OPEN HOUSE
วันที่ 6-12 AR GRADUATED EXHIBITION
วันที่ 10-12 ID GRADUATED EXHIBITION
วันที่ 12 AR KKU GRADUATION FASHION SHOW
ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 1
สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางเพจนี้ และฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ
#ToneThoThesisExhibition2019
#ArchitectureAndIndustrialDesign
#KhonKaenUniversity

 

การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้า 11 มีนาคม 2562

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ ซึมเศร้าให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ. อาคารสิม

งานประชุมการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
National Conference on Architecture and Design 2018
(Design and Research for well-being)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website :  https://archkkucon.wordpress.com/


ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ถึง 25 พค. 2561

 1. ประกาศตารางสอบปลายภาค-สถ.5-61
 2. ตารางสอบปลายภาค-ปลาย-60-เพิ่มเติม
 3. เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค-ปลาย-60

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia” ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia”  ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด การส่งบทความและอื่นๆ  (Call For paper http://www.arch.kmitl.ac.th/auc2018aura/)

 

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ อบรมการสอบขอใบอนุญาต (กส.) 25-26 พย. 60

 1. ไฟล์กำหนดการอบรม
 2. ใบสมัครอบรม กส. แบบฟอร์มสำหรับมาส่งเอง ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สมัครออนไลน์
  ก่อนสมัครออนไลน์ให้ไปโอนเงินก่อนที่ ธนาคารไทยพาณิชย์/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น/
  บัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี 551-3-00862-8
  2.1 ศิษย์เก่า คนละ 500 บาท ปรับราคาเป็น 700 บาท (กรณีสมัครช้า)
  2.2 บุคคลทั่วไป คนละ 700 บาท ปรับราคาเป็น 900 บาท (กรณีสมัครช้า)
  2.3 ถ่ายรูปหรือสแกนสลิปใบโอนเงินเพื่อเตรียมส่ง
 4. รายชื่อผู้สมัครการสอบขอใบอนุญาต (กส.) 25-26 พย. 60 ที่ คณะสถาปัตย ม.ขอนแก่น รับทราบแล้ว

staff เข้าดูรายละเอียดผู้สมัคร เข้าได้เฉพาะที่อนุญาต : https://goo.gl/LRz1Q8

 

OPEN HOUSE 2017 และ เก็บข่าว btac โฮมภูมิ

แผนที่ งาน OPEN HOUSE 2017

รูปภาพกิจกรรม 16 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 17 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 18 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 27 สิงหาคม 2560

— เนื้อหาที่ post ในหน้าแรกเก็บไว้

ขอเชิญเข้าชม โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Open House 2017- 15-31 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

.  . 

กำหนดการ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Open House 2017
ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560
แผนที่และภาพกิจกรรมแบ่งตามวันที่มีกิจกรรม

โครงการงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16 มิถุนายน 2560