คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวเก่า

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2561

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South

Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561   สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน

ในสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 -12 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด

ได้จาก http://www.fulbrightthai.org ภายใต้หัวข้อ Now Open ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

test

ระบบใหม่ test
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดลอง
คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดลอง

ส่งประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ส่งคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่