คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวเก่า

งานประชุมการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2561
National Conference on Architecture and Design 2018
(Design and Research for well-being)
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website :  https://archkkucon.wordpress.com/


ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia” ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ขอเชิญส่งบทความ และร่วมงาน 14th Asian Urbanization Conference “Sustainable Development Goals in Asia”  ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายละเอียด การส่งบทความและอื่นๆ  (Call For paper http://www.arch.kmitl.ac.th/auc2018aura/)

 

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2561

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South

Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561   สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน

ในสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 -12 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด

ได้จาก http://www.fulbrightthai.org ภายใต้หัวข้อ Now Open ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

test

ระบบใหม่ test
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดลอง
คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดลอง

ส่งประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ส่งคำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่