ประชาสัมพันธ์การใช้ “ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit Express

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบริการให้นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit express เพื่อสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก เนื่องจากมีเพียง 1 account ดังนั้นหากประสงค์จะใช้งาน สามารถจองเวลาใช้งานและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 ชั้น 2
เบอร์โทร 043-202733 หรือ 086-4514455 เบอร์ภายใน 42132-34
ติดต่อ : คุณเศกสิทธิ์ หรือ คุณธัญชนก “ระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร Orbit Express